top of page

English Summer Camp

17 - 21 i 24-28 lipca 2023  Półkolonie w języku angielskim dla dzieci w wieku 9-14 lat

Przez cały tydzień komunikujemy się wyłącznie w języku angielskim - taki jest nasz cel! Dzieci będą się uczyć przede wszystkim poprzez słuchanie oraz praktykę języka, plus indywidualne spotkania z native speakerem w celu przepracowania konkretnych zagadnień z którymi dziecko ma trudności.

Półkolonie skierowane są do dzieci, które dobrze rozumieją język angielski oraz potrafią prowadzić konwersację na poziomie dobrym, np. w robiąc zakupy w sklepie, kupując bilet na pociąg, etc. 

koszt 999 zł | osoba 

Forest School 

English Summer Camp

Półkolonie w języku angielskim

Podczas letniego wypoczynku dzieci będą miały możliwość ciągłego kontaktu z językiem angielskim, jak również przebywania na świeżym powietrzu, w otoczeniu lasu Antoniuk. Zajęcia prowadzone będą w duchu Forest School. Naszym celem jest budowanie więzi z naturą, aktywność fizyczna, doświadczanie wspólnoty w grupie oraz kosztowanie dobroci którą oferuje las i świeże powietrze, co jest niezbędnym warunkiem fizycznego i psychicznego dobrostanu każdego dziecka. 

Dzieci będą miały okazję rozwijać motorykę małą i dużą poprzez udział w grach i zabawach outdorowych, pogłębiać swoją wiedzę na temat flory i fauny, jak również odkrywać pokłady kreatywności tworząc dzieła sztuki z materiałów dostępnych w lesie. 

416A8580.jpg
416A0217.jpg

Przykładowe zajęcia

  • Zapoznawanie się z roślinami jadalnymi oraz tymi o właściwościach leczniczych; umiejętność rozpoznawania roślin, przyrządzania ziołowych herbat jak również gotowania na ogniu.

  • Nauka rozpalania ognia różnymi sposobami oraz jego bezpieczne gaszenie.

  • Używanie narzędzi – nauka jak bezpiecznie posługiwać się narzędziami, np. młotkiem, piłą czy nożem.

  • Rękodzieło - praca z drewnem, tworzenie wszelkiego rodzaju artystycznych przedmiotów, według zainteresowań dzieci.

  • Budowa szałasów przy użyciu materiałów dostępnych w lesie.

  • Tropienie zwierząt – nauka kamuflażu i próby obserwacji zwierząt, tudzież rozpoznawanie ich śladów i tropów. 

  • Praca w grupie - wspólne podejmowanie decyzji, budowanie społeczności, gry i zabawy, opowieści przy ognisku, wspólne śpiewanie piosenek!

Prowadzące

Simone Pereira dos Santos -  pochodzi z Brazylii, od kilku lat mieszka w Polsce, natomiast ponad 13 lat spędziła w Wielkiej Brytanii. Jej przygoda pracy z dziećmi rozpoczęła się już w średniej szkole i stała się jej życiową pasją. Simone jest native speakerem i uczy języka angielskiego m.in. w Leśnej Szkole Puszczyk.  

a 40x50.jpg

Zgłoszenia 

Wyślij zgłoszenie na English Summer Camp poprzez formularz dostępny poniżej.

UWAGA! Poziom znajomości języka będzie decydującym czynnikiem przy tworzeniu grupy.

Prosimy o podanie jak najwięcej szczegółowych informacji przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego. 

bottom of page