top of page

Zapisy na półkolonie

Aby zapisać  dziecko na półkolonie należy

wypełnić i przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. 

Zgłoszenie na każdy turnus dokonywane jest oddzielnym formularzem.

Nasze tegoroczne turnusy :)

Turnus I                     
1-5 lipca 2024
1 grupa dla przedszkolaków: dzieci w wieku 4-6 lat
Cena: 680 zł / osoba / turnus

3 grupy dla uczniów szkół podstawowych: dzieci w wieku 7-10 lat

Cena: 680 zł / osoba / turnus

 
Turnus II                    
8-12lipca 2024
1 grupa dla przedszkolaków: dzieci w wieku 4-6 lat
Cena: 680 zł 

3 grupy dla uczniów szkół podstawowych: dzieci w wieku 7-10 lat
Cena: 680 zł
 
Turnus III                     
15-19 lipca 2024
1 grupa dla przedszkolaków: dzieci w wieku 4-6 lat
Cena: 680 zł 

3 grupy dla uczniów szkół podstawowych: dzieci w wieku 7-10 lat
Cena: 680 zł
Turnus IV                     
22-26 lipca 2024
1 grupa dla przedszkolaków: dzieci w wieku 4-6 lat
Cena: 680 zł 

3 grupy dla dzieci szkół podstawowych: dzieci w wieku 7-10 lat
Cena: 680 zł
 
Turnus V                     
29 lipca - 2 sierpnia 2024
1 grupa dla przedszkolaków: dzieci w wieku 4-6 lat
Cena: 680 zł 

3 grupy dla dzieci szkół podstawowych: dzieci w wieku 7-10 lat
Cena: 680 zł
 

Wysłanie formularza nie gwarantuje przyjęcia na wybrany turnus.


Termin rezerwujemy wpłatą zaliczki najpóźniej do 5 Dnia Roboczego od potwierdzenia dostępności miejsca. 
Rezerwacje nie potwierdzone wpłatą są automatycznie odwoływane. Zaliczka wynosi 100 zł/dziecko/turnus.

Więcej informacji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00
Tel.: + 48 699 677 042  

Mail: wypoczynek@fundacjatrzycztery.pl.pl


Wpłaty dokonać można przekazem na konto:

Fundacja trzy czte ry!

ul. Włókiennicza 9/6

15-464 Białystok

 

 

BS w Białymstoku o. Zaścianki

83 8060 0004 0843 1147 2000 0010


W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika, telefon i termin turnusu

bottom of page