top of page

Zapisy na półkolonie

Aby zapisać  dziecko na półkolonie należy

wypełnić i przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. 

Linki dostępne poniżej.

Zgłoszenie na każdy turnus dokonywane jest oddzielnym formularzem.

Formularz zwiera niezbędne zgody i oświadczenia dostępne do wglądu również w zakładce Dokumenty.

04.jpg

Dokumenty

Regulamin, Zasady i Oświadczenie RODO stanowią integralną część formularza zgłoszeniowego online.

Potwierdzenie zapoznania się z ich treścią, przesłany formularz, wypełniona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie wpłaty (łącznie) stanowią umowę między klientem, a Fundacją trzy czte ry!, będącą organizatorem wypoczynku.

Wysłanie formularza nie gwarantuje przyjęcia na wybrany turnus.


Termin rezerwujemy wpłatą zaliczki najpóźniej do 3 dnia od potwierdzenia dostępności miejsca. 
Rezerwacje nie potwierdzone wpłatą są automatycznie odwoływane. Zaliczka wynosi 100 zł/dziecko/turnus.

Więcej informacji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00
Tel.: + 48 699 677 042   Mail: biuro@fundacjatrzycztery.pl


Wpłaty dokonać można przekazem na konto:

Fundacja trzy czte ry!

ul. Włókiennicza 9/6

15-464 Białystok

 

 

BS w Białymstoku o. Zaścianki

83 8060 0004 0843 1147 2000 0010


W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika, telefon i termin turnusu

Możliwość rozliczenia BONEM TURYSTYCZNYM

bottom of page