top of page

Zapisy na Ferie

Wakacje w Puszczyku maja charakter terenowy. 

Na infrastrukturę wypoczynku składać się będą pracownie terenowe, miejsce ogniskowe, leśny plac zabaw, ogrzewane toalety typu Toi Toi. 

Półkolonie w Puszczyku przeprowadzane będą na terenie kompleksu leśnego Las i Rezerwat Antoniuk.

4.jpeg

Termin

24-28 stycznia 2022

Cena jednego pięciodniowego turnusu:
599 zł (obiady w cenie)

11.jpeg

Dokumenty

Regulamin, Zasady i  Oświadczenie RODO stanowią integralną część formularza zgłoszeniowego online.

Potwierdzenie zapoznania się z ich treścią, przesłany formularz, wypełniona karta kwalifikacyjna dostarczona najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu i potwierdzenie wpłaty łącznie stanowią umowę między klientem, a Fundacją trzy czte ry!, będącą organizatorem wypoczynku.

Wysłanie formularza nie gwarantuje przyjęcia na wybrany turnus.


Termin rezerwujemy wpłatą zaliczki najpóźniej do 3 dnia od potwierdzenia dostępności miejsca. 
Rezerwacje nie potwierdzone wpłatą są automatycznie odwoływane. Zaliczka wynosi 100 zł/dziecko/turnus.

Więcej informacji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00
Tel.: + 48 699 677 042   Mail: biuro@fundacjatrzycztery.pl


Wpłaty dokonać można przekazem na konto:

Fundacja trzy czte ry!

ul. Włókiennicza 9/6

15-464 Białystok

 

 

BS w Białymstoku o. Zaścianki

83 8060 0004 0843 1147 2000 0010


W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika, telefon i termin turnusu

Możliwość rozliczenia BONEM TURYSTYCZNYM

bottom of page